KULAKTAN KULAĞA – SPREADING THE NEWS

Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü, 1. Sınıf, 
Sınıf Çalışması (2013-2014)
Bilkent University, Faculty of Music and Performing Arts, Performing Arts Department, 

First year, Class work (2013-2014)Yazan – The Author: Lady Augusta Gregory
Çeviren– Translated by: Mehmet Fuat
Yöneten – Director: Erdal Küçükkömürcü
Oyuncular – Actors: Alper Çankaya, Barkın Kenan, Berkay Şekerci, Efe Çetinel, Elif Kaman, Emrullah Çakay, Faysal Can Dakni, Gülçin Kültür, Pelin Şahin

Close Menu