IEEE ROBIO 2017 CQuad Yayını

“C-Quad: A Miniature, Foldable Quadruped with C-Shaped Compliant Legs” adlı yayınımız IEEE ROBIO 2017 konferansında sunuldu ve konferans bildiri kitabında yayınlandı.