IEEE ROBIO 2017 MinIAQ Yayını

“MinIAQ-II: A Miniature Foldable Quadruped with an Improved Leg Mechanism” adlı yayınımız IEEE ROBIO 2017 konferansında sunuldu ve konferans bildiri kitabında yayınlandı.